UPUTE

 

Odabir dokumenata

Tipkom Browse pridružite programu datoteku na Vašem računalu ili na računalu u lokalnoj mreži:

*.txt

*.html

*.xml

 

(*.doc dokumente konvertirajte u *txt)

Za indeksiranje teksta objavljenog na web stranicama u HTML formatu odaberite opciju URL i upišite adresu stranice.

 

 

Indeksiranje

Tipkom Indeksiranje pokrenite obradu u kojoj će Vam program AIDE ponuditi sadržajne odrednice teksta - deskriptore Pojmovnika Eurovoc. Prikazat će ih usporedno u rubrici Predloženi deskriptori težinama a u rubrici Prihvaćeni deskriptori s identifikacijama zapisa.

 

 

Značenje predloženih deskriptora

Provjerite da li značenje deskriptora odgovara tekstu koji indeksirate.

°          Tipkom Eurovoc otvorite hijerarhijski prikaz pojmovnika

°          Klik na predloženi deskriptor selektira ga i označi žutom bojom u hijerarhijskom prikazu pojmovnika

°          Dio značenja deskriptora sadržan je u njegovoj pripadnosti grani pojmovnika koju je  moguće pregledati otvaranjem/zatvaranjem (+/-) dijelova strukturiranog prikaza

°          Prelaskom miša po nazivu deskriptora otvara se preglednik podataka deskriptora:

-          naziv na engleskom jeziku

-          klasifikacijski kôd za nazivlje institucija RH

-          nedeskriptori (nazivi istog ili sličnog sadržaja umjesto kojih se deskriptor koristi u indeksiranju)

-          napomena o značenju ili načinu korištenja deskriptora

-          poveznice prema širim (BT) i srodnim (RT) pojmovima, odnosno njegovom Području (F) i Potpojmovniku (MT) koje omogućuju izravan pristup prema njima

 

 

Prihvaćanje prijedloga deskriptora

Program sve deskriptore koje predlaže za indeksiranje dokumenta nudi i za prihvaćanje. Ako ste indeksiranje koristili za "brzo čitanje" teksta i nemate potrebu pohraniti formalne podatke o tekstu i sadržajne odrednice iz Eurovoca onda ste s postupkom završili.

Ako želite metapodatke teksta pohraniti kao predstranicu dokumenta koji šaljete kao prilog na sjednicu Vlade Republike Hrvatske ili Hrvatskog sabora, odnosno želite taj tekst objaviti na Internetu kao html dokument, tada nastavite postupak s prihvaćanjem predloženih deskriptora:

 

U rubrici Prihvaćeni deskriptori se inicijalno nalazi preslika predloženih deskriptora s identifikacijama.

Prijedlog možete u cijelosti prihvatiti ili ga korigirati brisanjem odnosno dodavanjem deskriptora.

Značenje svih/nekih deskriptora iz AIDE prijedloga možete pojedinačno provjeriti te nakon toga odlučiti da li prihvaćate ili odustajete od prijedloga:

°          Otvaranje Eurovoca i pozicioniranje u hijerarhijskoj strukturi na predloženom deskriptoru

°          Odabir: klik na deskriptor u hijerarhijskom prikazu pojmovnika (neki koji je predložio AIDE, neki od srodnih i drugih pojmova koji ste pronašli i odabrali pristupom kroz poveznice odnosno pregledavanjem pojmovnika

°          Prihvaćanje: klik u rubriku prihvaćenih deskriptora

°          Odustajanje: klik na oznaku "x" prihvaćenog deskriptora

 

Napomena: U indeksiranju tekstova se ne koriste nazivi područja (F) i potpojmovnika (MT) te ih klikom nemožete uvrstiti u rubriku prihvaćenih deskriptora.

 

Priprema podataka za prikaz

Tipkom Podaci otvara se obrazac u koji se popunjavaju osnovni podaci o dokumentu:

°          Naslov

°          Stvaratelji, naziv tijela/institucije koja podnosi nacrt/prijedlog

°          Opis

 

Rubrike Ključne riječi, prihvaćeni deskriptori, i Datum i Jezik automatski su popunjeni.

 

Podatake za prikaz treba pohraniti tipkom Spremi.

 

Rezultat indeksiranja

Tipkom Rezultat otvara se novi prozor s tekstom i metapodacima:

°          Metapodatake kopiranjem možete preuzeti u dokument i oblikovati ih po želji

°          S obzirom da je prikaz rezultata u HTML formatu opcija za gledanje izvornog koda (wiev source) omogućava preuzimanje svih ili dijela Dublin Core metapodataka